December 4, 2022

Dzisiaj nasze święto – Polaków na emigracji

Święto Polonii wzmacnia poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i wszelkimi podziałami – podkreślił marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w orędziu z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

foto: Sławek Sobczak

– Tego dnia przypominamy Polakom w kraju o rodakach, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Rzeczypospolitej – podkreślił Borusewicz.

– Łączymy się z tymi, których zatrzymała powojenna zmiana granic. Pamiętamy o tych, którzy opuścili kraj w poszukiwaniu lepszego losu. I myślimy o tych, których wyjazd był wynikiem wyborów ideowych i moralnych. Święto Polonii wzmacnia poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i wszelkimi podziałami – mówił marszałek w orędziu wyemitowanym w TVP1.

Podkreślił zarazem, że Polacy żyjący za granicą reprezentują naszą ojczyznę. – Spoczywa na nich obowiązek budowania i kształtowania wizerunku Polski. Wiąże się to z pozytywną oceną w nowym kraju zamieszkania, z przełamywaniem barier niewiedzy i stereotypów – zaznaczył marszałek. Przypomniał, że wielu Polaków za granicą działa w organizacjach polonijnych.

Borusewicz przypomniał, że Senat od 79 lat sprawuje pieczę nad Polakami żyjącymi poza granicami naszego kraju. Dlatego – mówił – w maju 2002 roku z inicjatywy izby został ustanowiony Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Jak zapowiedział, w tegorocznych obchodach, organizowanych w Republice Czeskiej, będzie uczestniczył razem z przewodniczącym czeskiego Senatu.

Borusewicz zaznaczył, że Senat współpracuje z rządem w realizacji polityki wobec Polonii i jest otwarty na rozmowy o jej problemach ich prawach w kraju zamieszkania.

Jak wskazał, Senat daje wsparcie cennym inicjatywom. Borusewicz poinformował, że w tym roku ustanowił nagrodę, której celem jest promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W ramach tego konkursu senatorowie będą wskazywać osoby zasłużone dla ochrony miejsc i obiektów historycznych.

– Drodzy Rodacy! Świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Pojawiają się wciąż nowe wyzwania, tylko działając razem możemy stawiać im czoła – zakończył Borusewicz swe wystąpienie.

PAP

Źródło: Dzisiaj nasze święto – Polaków na emigracji – Meritum.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *