February 1, 2023

2 maja Dniem Flagi RP, a także Polonii i Polaków za granicą

2 maja Dniem Flagi RP, a także Polonii i Polaków za granicą

2 maja to Dzień Flagi RP, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Nasi rodacy świętują na całym świecie, bo – według danych MSZ – poza Polską przebywa nawet do 20 milionów obywateli.Sejm uchwalił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku, dzień po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Data była nieprzypadkowa, bo między dwoma świętami państwowym.

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, godła RP, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy.

Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku, podczas pierwszej rocznicy obchodów uchwalenia konstytucji. Natomiast pierwsza regulacja prawna polskiej flagi została przyjęta w uchwale przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku.

Karl Johans Gate, główna ulica w Oslo, przystrojona polskimi flagami z okazji wizyty Prezydenta RP. Maj 2016
Karl Johans Gate, główna ulica w Oslo, przystrojona polskimi flagami z okazji wizyty Prezydenta RP. Maj 2016 

Święto wszystkich Polaków

Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiono w 2002 roku. Jego inicjatorem był Senat RP. Uchwała ustanawiająca Święto mówi o zapewnieniu emigrantom praw mniejszości narodowej, rozwijaniu języka ojczystego języka, a także o promowaniu polskiej kultury. 

Dzień Polaków za Granicą ma również podkreślić wkład Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości.

Według danych MSZ, poza granicami Polski żyje od 18 do 20 milionów Polaków. Ok. 12,5 mln w Ameryce Północnej i Południowej, 4,3 mln w Europie Zachodniej oraz 1,5 mln w Europie Wschodniej. Największa polska diaspora znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2012 roku polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 9,6 mln osób.

Źródło: 2 maja Dniem Flagi RP, a także Polonii i Polaków za granicą (mojanorwegia.pl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *