did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

2 maja Dniem Flagi RP, a także Polonii i Polaków za granicą

2 maja Dniem Flagi RP, a także Polonii i Polaków za granicą

2 maja to Dzień Flagi RP, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Nasi rodacy świętują na całym świecie, bo – według danych MSZ – poza Polską przebywa nawet do 20 milionów obywateli.Sejm uchwalił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku, dzień po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Data była nieprzypadkowa, bo między dwoma świętami państwowym.

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, godła RP, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy.

Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku, podczas pierwszej rocznicy obchodów uchwalenia konstytucji. Natomiast pierwsza regulacja prawna polskiej flagi została przyjęta w uchwale przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku.

Karl Johans Gate, główna ulica w Oslo, przystrojona polskimi flagami z okazji wizyty Prezydenta RP. Maj 2016
Karl Johans Gate, główna ulica w Oslo, przystrojona polskimi flagami z okazji wizyty Prezydenta RP. Maj 2016 

Święto wszystkich Polaków

Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiono w 2002 roku. Jego inicjatorem był Senat RP. Uchwała ustanawiająca Święto mówi o zapewnieniu emigrantom praw mniejszości narodowej, rozwijaniu języka ojczystego języka, a także o promowaniu polskiej kultury. 

Dzień Polaków za Granicą ma również podkreślić wkład Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości.

Według danych MSZ, poza granicami Polski żyje od 18 do 20 milionów Polaków. Ok. 12,5 mln w Ameryce Północnej i Południowej, 4,3 mln w Europie Zachodniej oraz 1,5 mln w Europie Wschodniej. Największa polska diaspora znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2012 roku polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 9,6 mln osób.

Źródło: 2 maja Dniem Flagi RP, a także Polonii i Polaków za granicą (mojanorwegia.pl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *