December 4, 2022

PAA i UDT uczestniczą w programie stażowym w USA dotyczącym technologii jądrowej

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) oraz Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) uczestniczą w trzymiesięcznych programach stażowych (OJT, on-the-job training) w Stanach Zjednoczonych. Celem wyjazdu jest wzmocnienie zaplecza ekspertów i inspektorów, którzy będą brali udział w procesie nadzoru budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce, podały PAA i UDT.

Zespół złożony z sześciu polskich ekspertów zapoznaje się z amerykańską technologią jądrową. W ramach stażu polscy specjaliści będą m.in. obserwowali postęp prac budowlanych oraz testy rozruchowe na budowie Elektrowni Jądrowej Vogtle 3 i 4 (Waynesboro, Georgia), podano.

„W trakcie programu stażowego uczestnicy będą wykonywać czynności pod bezpośrednim nadzorem eksperta merytorycznego Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC). Zespół odbędzie także specjalistyczne szkolenie w Ośrodku Szkolenia Technicznego NRC w Chattanooga, Tennessee” – czytamy w komunikacie.

Uczestnicy programu będą mieli okazję zapoznać się z procesem licencjonowania, nadzoru budowy reaktora jądrowego oraz doświadczeniami NRC z budowy innych obiektów jądrowych.

„Jako Państwowa Agencja Atomistyki od 40 lat dbamy o bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w kraju. Kontrolujemy obiekty i instalacje jądrowe oraz blisko 7 500 działalności, które wykorzystują promieniowanie jonizujące w medycynie, nauce czy pracach badawczych” – skomentował prezes PAA Łukasz Młynarkiewicz, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że PAA współpracuje z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC) od ponad 12 lat.

„Urząd Dozoru Technicznego odpowiada za bezpieczeństwo technologiczne największych polskich elektrowni i elektrociepłowni, wspierając w ten sposób politykę energetyczną kraju. Projekt elektrowni jądrowej wymaga od nas stałego kształcenia kadr, które w przyszłości zapewnią pełne bezpieczeństwo tego typu obiektów” – wskazał prezes UDT Andrzej Ziółkowski.

„UDT w zakresie bezpieczeństwa technologicznego ma unikalne kompetencje na polskim rynku. Pod naszym dozorem jest ponad półtora miliona urządzeń” – dodał.

Wizyta w USA jest jednym z elementów szerokiej współpracy pomiędzy PAA i UDT, której celem jest przygotowanie kompetencyjne do zapewnienia właściwego dozoru jądrowego i technicznego nad budową polskiej elektrowni jądrowej, bez względu na to, w jakiej technologii zostanie ona wybudowana. Program stażowy w USA realizowany jest we współpracy z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC) oraz przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), podano też w materiale.

Państwowa Agencja Atomistyki jest urzędem dozoru jądrowego odpowiadającym za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Agencja wydaje zezwolenia, decyzje oraz opinie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Przeprowadza blisko milion badań rocznie. Posiada 10 oddziałów terenowych w całej Polski. W zakresie działalności UDT znajdują się m.in. certyfikacje, zaplecze badawczo-ekspertyzowe, szkolenia, certyfikacja instalatorów OZE, audyty efektywności energetycznej, badanie śladu węglowego oraz audyty cyberbezpieczeństwa.

Źródło: PAA i UDT uczestniczą w programie stażowym w USA dotyczącym technologii jądrowej – Inwestycje.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *