December 4, 2022

Święto Konstytucji 3 Maja u Polaków za naszą wschodnią granicą

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzą Polacy na całym świecie, miedzy innymi we Lwowie. Tam w obchody włączyła się miedzy innymi Szkoła Średnia nr 10 im. Marii Magdaleny – jedna z dwóch z polskim językiem wykładowym.

Święto Konstytucji 3 Maja u Polaków za naszą wschodnią granicą

Źródło: Święto Konstytucji 3 Maja u Polaków za naszą wschodnią granicą – Telewizja Polska SA (tvp.pl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *