did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Darmowe szkolenia w ramach „Klubu Bemowskich Przedsiębiorców”

Urząd Dzielnicy Bemowo serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, prowadzony w ramach „Klubu Bemowskiego Przedsiębiorcy” zgodnie z poniższym harmonogramem.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy telefoniczne, tel. +48 22 443 75 61.

Miejsce szkolenia: MAL Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka, ul. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa, na terenie Galerii Handlowej Bemowo (Carrefour), sala obok sklepu Pepco.

Wykład pt. „Zatrudnianie pracowników będących obywatelami Ukrainy”, termin 11.05.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • uprawnienia cudzoziemców wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • szczegółowe rozwiązania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykład pt. „Podstawy prawa europejskiego”, termin 25.05.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • czym jest prawo europejskie i jakie są jego podstawy;
 • akty prawne prawa europejskiego i ich zaszeregowanie względem polskiego prawa;
 • organy Unii Europejskiej i ich podstawowe zadania;
 • wpływ prawa europejskiego na codzienne życie w Polsce;
 • prawo, wyroki TSUE (np. w sprawach frankowych);
 • fundusze unijne;
 • możliwości dochodzenia praw przed sądami UE;
 • możliwość prowadzenia działalności w państwach UE;
 • praktyczne aspekty swobód rynku wewnętrznego.

Wykład pt. „Prawo nowych technologii-wykorzystanie dronów, elektromobilność”, termin 1.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • wykorzystanie dronów, elektromobilność.

Wykład pt. „Podstawy procedur prawnych”, termin 8.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • – wprowadzenie do procedury cywilnej;
 • – wprowadzenie do procedury karnej;
 • – wprowadzenie do procedury administracyjnej i postępowania przed sądami administracyjnymi.

Wykład pt. „Przedsiębiorca w kontaktach z administracją”, termin 22.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • zasady prawa administracyjnego;
 • wybrane ustawy regulujące prawa i wolności obywatelskie – podstawowe założenia, przykładowe rozwiązania prawne;
 • zamówienia publiczne – możliwość ubiegania się o wykonywanie zamówień publicznych, częste błędy w ofertach, podwykonawcy;
 • nowe formy kontaktów przedsiębiorców z administracją skarbową, elektronizacja, planowane rozwiązania dotyczące kontaktów z urzędem skarbowym;
 • kompetencje służb skarbowych i Policji w kontaktach z przedsiębiorcą.

Wykład oraz warsztaty praktyczne pt.” Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – praktyczne aspekty ubiegania się o preferencyjne pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu”, termin 29.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *