did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Trwa renowacją Pomnika Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę

W Cieszynie trwają prace związane z renowacją Pomnika Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę, zwanego potocznie „cieszyńską Nike” lub „Ślązaczką”. Z cokołu pomnika zniknęły tablice upamiętniające miejsca walk podczas wojny polsko-czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński.

Prace zlecił Instytut Pamięci Narodowej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach. Renowacja pomnika została podjęta z inicjatywy jednego z mieszkańców Cieszyna, który zwrócił się pisemnie w tej sprawie do Kancelarii Premiera RP. Temat renowacji został przekazany do IPN i prace trwają. Wykonuje je warszawska firma.

Teren wokół cieszyńskiej Nike został ogrodzony, a z cokołu pomnika zniknęły tablice upamiętniające miejsca walk podczas wojny polsko-czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński m.in. Bogumina, Karwiny, Bystrzycy i Stonawy.

Zakres prac renowacyjnych obejmuje m.in. demontaż płyt granitowych, oczyszczenie konstrukcji, uzupełnienie ubytków, wykonanie hydroizolacji, montaż nowych płyt granitowych, a także czyszczenie i zabezpieczenie postumentu środkami impregnującymi. Prace mają potrwać do 3 czerwca.

Pomnik Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę został wzniesiony i odsłonięty w 1934 roku. Jego autorem był rzeźbiarz Jan Raszka z Ropicy. Na szesnastu kartuszach umieszczonych u stóp cokołu zapisano nazwy miejscowości na Kresach Wschodnich, gdzie walczył Legion Śląski. Cztery tablice zadedykowano polskim żołnierzom, którzy zginęli podczas wojny polsko-czechosłowackiej w latach 1919–1920. Znalazły się tam nazwy Bogumina, Karwiny, Bystrzycy i Stonawy.

Po wybuchu II wojny monument został zniszczony, ale niektóre metalowe części zostały uratowane przez cieszyńskich harcerzy i były przechowywane w prywatnych mieszkaniach. Po wojnie na miejscu pomnika ustawiony został obelisk wdzięczności dla armii sowieckiej. Został on rozebrany w latach 90.

W 2003 roku w Cieszynie zawiązał się „Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika”, który podjął się odtworzenia zniszczonej budowli na podstawie zachowanej dokumentacji. Dzięki wysiłkom komitetu pomnik został zrekonstruowany według projektu prof. Jana Herma. W 2008 roku został ponownie odsłonięty. 

Źródło: Głos – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej

https://glos.live/Wiadomosci/detail/Cieszynska_Nike_w_remoncie_Trwa_renowacja_slynnego_pomnika/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *