did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Uroczystości 150-lecia polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii

W niedzielę 1 maja 2022 r. w Bibliotece Tūranga w Christchurch odbyły się inauguracyjne uroczystości upamiętniające 150-lecie przybycia pierwszych polskich osadników do Nowej Zelandii (NZ). Obchody zorganizowały organizacje polonijne w Christchurch wraz z konsul honorową RP, Winsome Dormer, przy współpracy z ambasadą RP w Wellington. Wydarzenia rocznicowe 1 maja w Christchurch są pierwszymi z zaplanowanych na cały 2022 rok, organizowanymi przez grupy polonijne w różnych miastach i ośrodkach polonijnych Nowej Zelandii.

 W części oficjalnej uroczystości w Christchurch, prowadzonej przez konsul honorową RP Winsome Dormer, głos zabrali:  Grzegorz Kowal – Ambasador RP w NZ, Megan Woods – nowozelandzka minister ds. mieszkalnictwa, energii i zasobów oraz badań, nauki i innowacji oraz finansów, Lianne Dalziel – burmistrz miasta Christchurch, Dorota Szymańska – założycielka fundacji polskiego dziedzictwa narodowego w NZ „Between the Waters”, Jacek Pawłowski – prezes Stowarzyszenia Polaków w Christchurch oraz Sir David Carter – były przewodniczący Parlamentu NZ. Przemówienia w formie wideo przesłali Dame Cindy Kiro – Gubernator Generalna Nowej Zelandii i Szymon Szynkowski vel Sęk – wiceminister spraw zagranicznych RP. Wśród gości znaleźli się ponadto  przedstawiciele rządu NZ, Rady Miasta Christchurch, lokalni posłowie do parlamentu, konsul honorowy RP z Auckland, p. Bogusław Nowak oraz prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Małgorzata Kwiatkowska. Obecnością licznie dopisała również Polonia nowozelandzka, w tym potomkowie rodzin pierwszych polskich osadników.

W oficjalnych wystąpieniach podkreślano wkład przybyłych Polaków w rozwój Nowej Zelandii, będącej w tamtym czasie we wczesnym etapie osadnictwa oraz rozwoju ekonomicznego. Gubernator Generalna przypomniała bardzo trudne początki życia pierwszych polskich osadników oraz doceniła ważną rolę społeczności polskiej w budowaniu etnicznej tożsamości społecznej kraju. Zwrócił na to uwagę również m.in. Ambasador RP mówiąc o dzieleniu się polską  kulturą i długoletnimi tradycjami z kształtującą się wtedy społecznością etniczną NZ. Minister Szymon Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że „ …pierwsi polscy osadnicy byli najlepszymi pionierami. Dzięki doświadczeniu i sile charakteru wyniesionymi z ojczyzny byli bardzo przydatni w lokalnej gospodarce”. Deklarowano, że Nowa Zelandia pozostaje nadal otwarta dla Polaków oraz, że to właśnie świadectwo pracy i dzieło Polaków w Nowej Zelandii skłania dzisiaj młodych Nowozelandczyków do podróży i podejmowania pracy również w Polsce. 

Wydarzenie uświetniła Polonezem Ogińskiego skrzypaczka polskiego pochodzenia, Laura Barton, a kolorem strojów i żywą choreografią tańców, zespół folklorystyczny „Polonus”. Uroczystościom towarzyszyła wystawa o pierwszych polskich osadnikach przygotowana przez Fundację „Between the Waters”. Nie zabrakło akcentu ukraińskiego – podczas występu  pary ukraińskich artystów, zebrani minutą ciszy oddali hołd ofiarom toczacej się na Ukrainie wojny.

W kulminacyjnym momencie uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę dedykowaną pierwszym polskim osadnikom w Nowej Zelandii –  zostanie umieszczona w parku w porcie Lyttelton, gdzie 30 sierpnia 1872 roku zakotwiczył statek z pierwszymi Polakami na pokładzie.  Po trzęsieniach ziemi w Christchurch Polonia nowozelandzka  zwróciła się do Rady Miasta Christchurch, aby jedną z ulic miasta  upamiętnić polską nazwą i w 2017 roku jedną z ulic w dzielnicy Marshland, gdzie pierwsi polscy osadnicy uprawiali ziemię,  nazwano ulicą Polskich Osadników (Polish Settlers Place), zaznaczajac tym trwały ślad obecności Polaków w Christchurch.

W imieniu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość udziału w tym rocznicowym wydarzeniu. W imieniu Prezydium Rady Naczelnej życzę społeczności polskiej w Nowej Zelandii utrzymania polskości i zachowania pamięci o pierwszych polskich osadnikach, pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego i polskiej tożsamości oraz dzielenia się nimi ze społecznością, w której mieszkają i pracują.

Małgorzata Kwiatkowska, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

 Zdjęcia: Joel Wallan Creative

Żródło: https://www.bumerangmedia.com/2022/05/uroczystosci-150-lecia-polskiego.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *