did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Obchody jubileuszowe “Polonii” w Tałdykorganie

W Tałdykorganie (Kazachstan) uroczyście obchodzono 25-lecie Stowarzyszenia regionalnego kulturalno-oświatowego “Polonia”.

Od ćwierć wieku Polskie Centrum Kultury w Tałdykorganie bierze czynny udział w życiu społecznym miasta i regionu. Załozycielką i pierwszą przewodniczącą centrum była Natalia Malicka, a od 2010 na czele stoi Helena Porsiewa. Będąc wielkim miłośnikiem muzyki i sztuki, pani Helena od pierwszego dnia pracuje jako kierowniczka muzyczna miejscowej Polonii, uczy z członkami Stowarzyszenia piosenki w j. polskim oraz utwory polskich kompozytorów.

Na uroczystości jubileuszowe przybyli goście honorowe: konsul RP Marek Strześniewicz, szefowie biura polityki wewnętrznej regionu Ałmatyńskiego, nauczyciele języka polskiego z miasta Ałmaty i obwodu ałmatyńskiego, kierownictwo Domu przyjaźni w Tałdykorganie, a także przedstawiciele wszystkich grup etnicznych mieszkających w regionie.

Uczestniki uroczystości oglądali film i wystawę fotograficzną o życiu i działalności tałdykorgańskiej “Polonii”. Głównym prezentem na imprezie był zespół “Promyki Krakowa”, który przybył z Polski. Wspaniały program koncertowy składał się z klasycznej i ludowej muzyki polskiej. Program uzupełniły zespoły muzyczne, chóralne i taneczne miasta Tadykorgan. Działacze “Polonii” i uczestnicy koncertu otrzymali pamiątkowe prezenty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *