did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Najdłuższa Konstytucja na świecie powstała dzięki Warszawskiej Izbie Gospodarczej

Najdłuższa konstytucja świata – o wymiarach 16 m długości i 1,6 m wysokości – dzięki inicjatywie Warszawskiej Izby Gospodarczej pojawiła się podczas pikniku z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP.

Tekst Konstytucji RP, która została uchwalona 25 lat temu, został wydrukowany na wstędze o długości 16 metrów i szerokości 1,6 metra. Został zaprezentowany 29 maja w Multimedialnym Parku Fontann, gdzie odbył się Piknik z okazji 25 lat Konstytucji RP.

Było to możliwe wyłącznie dzięki partnerom i sympatykom WIG. Serdecznie dziękujemy panu Aleksandrowi Goldschneiderowi i Błażejowi Winnickiemu z firmy SICO POLSKA, panu Daniele De Rosa z firmy EXTRIS i Kasprowi Surowieckiemu z Natkaninie.pl. Bez Was produkcja najdłuższej Konstytucji nie była by możliwa. Dziękujemy!

– Konstytucja to najważniejsze prawo dla narodu. Prawo, które gwarantuje wolność obywateli i daje podstawy do współistnienia. Konstytucja jest jak dekalog – to święte prawo. Czcijmy Konstytucję, pamiętajmy o niej! – podkreślił podczas Pikniku prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej Marek Traczyk.

Prace nad nową konstytucją ruszyły jeszcze w 1989 r., u progu transformacji ustrojowej, by jak najszybciej zastąpić nieprzystającą do potrzeb demokratycznego państwa konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r.

Ustawa zasadnicza została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., a następnie przyjęta przez obywateli w referendum przeprowadzonym 25 maja tego samego roku oraz podpisana przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 16 lipca 1997 r. Weszła w życie 3 miesiące później.

W nowej Konstytucji znalazły się zasady ustrojowe odpowiadające wymogom demokratycznego państwa prawa oraz obszerny katalog praw obywatelskich nawiązujący swoją treścią do rozbudowanych systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w ramach ONZ i Rady Europy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *