did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Porta Polonica – Centrum Dokumentacji Cyfrowej Kultury i Historii Polaków w Niemczech

Pomysł utworzenia Centrum narodził się w roku 2011 ze strony niemieckiej poczas obrad „okrągłego stołu” z okazji 20 rocznicy „Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 17.06.1991. Określono go jako „forma zadośćuczynienia za krzywdy, wyrządzone Polakom żyjącym w Niemczech przed wybuchen II wojny światowej przez hitlerowców.”

W dokumencie tym czytamy „ (…) w okresie narodowego socjalizmu Polacy żyjący w Niemczech ginęli w obozach koncentracyjnych, ich organizacje zostały zdelegalizowane i wywłaszczone. Bundestag chce uhonorować i zrehabilitować te ofiary. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem Centrum Dokumentacyjnego na temat historii i kultury Polaków w Niemczech”.

To forum polskości jest dziełem wyjątkowym. Jest projektem o ogromnej wadze, nigdzie jeszcze nie wystepującym w takim zakresie i w takiej formie. Celem jego jest aktywnie kształtować kulturę pamięci poprzez zbieranie, zachowanie, prezentowanie i aktualizowanie treści, oraz komunikowanie się z zainteresowanymi.

Porta Polonica, od pierwszej fazy działalności do dzisiaj, jest jednym z trzech podmiotów prawnych. Obok niej podmiotami są przedstawiciele rządu niemieckiego oraz Związku Polaków w Niemczech, z obecnym jego przewodniczącym Józefem Malinowskim.

W realizacji tego projektu nieocenione zasługi położył zarządzający nim doktor Jacek Barski. Dzięki niemu, a także współpracującym z nim autorów polskich, niemieckich i innych, udokumentowana zostaje polska obecność w XIX i XX wieku na terenie Niemiec, dzięki czemu Polska i Polacy stają się widoczni w przestrzeni społecznej tego kraju.

Przy narodzinach projektu, pan Jacek Barski, który jest też autorem nazwy „Porta Polonica”, nie był jeszcze obecny, ale już wcześniej, od roku 1992, był w sektorze polsko–niemieckim znanym działaczem i orędownikiem polskości na terenach Nadrenii-Westfalii.

Do niego zwrócono się z prośbą o utworzenie studium wykonywalności Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech. I właśnie to doktora historii sztuki, absolwenta Uniwersytetu w Muenster i kuratora wystaw przede wszystkim sztuki współczesnej — Pana Barskiego, obecnie dyrektora zarządzajacego Centrum — można uznać za twórcę i wykonawcę tego ambitnego pomysłu. Do niego należy rozpracowanie systemu prezentacji polskiej historii, kultury i tradycji w oparciu o internet, realizacja tego systemu, a także opieka naukowa i techniczna nad nim. „Dzisiaj każdy porusza się w sieci. Rzeczywistość medialna nas opanowała i my chcemy to pozytywnie wykorzystać” – mówi Jacek Barski.

Czytaj dalej: https://kuryerpolski.us/pl/Page/View/porta-polonica

Zdjęcie: Muzeum Przemysłu w Bochum — siedziba Porta Polonica (Źródło: Wikipedia.de)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *