did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

„Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2021/2022. Podsumowanie konkursu literackiego

W kwietniu zakończyliśmy kolejną edycję Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2021/2022, którego organizatorem od trzech lat jest Szkoła Podstawowa nr 2.

Najstarsi uczestnicy konkursu ze szkół polonijnych – ze Stanów Zjednoczonych i Litwy – podejmowali w swoich tekstach zagadnienie patriotyzmu i bycia przyjacielem w trudnych chwilach, były to bardzo osobiste rozważania. Poezja dotyczyła wiary w człowieczeństwo, w dobro ukryte w ludziach.

Wyróżnione utwory poetyckie siódmo- i ósmoklasistów cechowała dojrzałość i dyscyplina językowa, ale też, co podkreślali jurorzy, rozwój przez rezygnację z nieudanych rymów i odnalezienie słów prostych, ale trafnych, służących wyrażeniu emocji. W nagrodzonych tekstach prozatorskich doceniono przede wszystkim „piękną, ale prostą i niestylizowaną polszczyznę” oraz próbę „wglądu w siebie, we własną sytuację egzystencjalną, dostrzeżenie własnej dwoistości polsko-amerykańskiej”.

W tekstach najmłodszych uczniów dostrzeżono bogate słownictwo, różnorodność zastosowanych środków poetyckich, zaskakujące morały, odniesienie do wartości i refleksyjność, mimo młodego wieku twórców.
Najaktywniejszą w konkursie placówką polonijną okazała się Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA, skąd otrzymaliśmy 21 zgłoszeń.

W pracach prozatorskich licealistek ze szkół w Polsce jurorzy docenili szczególnie dobrą charakterystykę psychologiczną bohaterów i ciekawy sposób połączenia narracji realistycznej z fantastyczną. Opowiadania uczniów szkół podstawowych cechowała fantazja i magia, natomiast w wyróżnionych wierszach dostrzeżono dużą wrażliwość autorów na otaczającą rzeczywistości oraz trafne puenty.
Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się pod linkiem: https://sp2ustka.edupage.org/text81/

Wszystkie prace laureatów i wyróżnionych są zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w zakładce: Międzynarodowy Konkurs Literacki 2021/22 (https://cloud2q.edupage.org/cloud?z%3AGa0gIGC7ZJYYkl8wYkDxCtjePEowBQMooBCaMM8y%2FIj0rgcq80VsTg2jT8giDCFE).

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Ustka, Wójt Gminy Ustka, Starosta Słupski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Usteckie Towarzystwo Oświatowe. Fundatorzy nagród dla laureatów i wyróżnionych to: Wójt Gminy Ustka, Usteckie Towarzystwo Oświatowe i Wodociągi Ustka.

Nasz konkurs nie mógłby się odbyć, gdyby prac nie przeczytali i nie ocenili specjaliści: pisarka Grażyna Kamyszek, nauczycielki języka polskiego: Maria Drapalska, Żaneta Miąskowska-Dusza i Marzena Roszman, bibliotekoznawczyni dr Marianna Borawska i literaturoznawcy – profesorowie Akademii Pomorskiej w Słupsku: Bernadetta Żynis, Sławomir Rzepczyński oraz Tadeusz Sucharski – przewodniczący jury.

W imieniu organizatora konkursu
Iwona Perużyńska

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *