did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Odbyło się „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”

Na Akademia Pomorska w Słupsku odbyło się IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”, które poświęcone zostało 150. rocznicy urodzin wybitnego kazachskiego uczonego i reformatora Achmeta Bajtursynuły.

Seminarium naukowe zostało zorganizowane w formacie hybrydowym wspólnie z wieloletnią uczelnią partnerską Akademii Pomorskiej w Słupsku – Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Abaja, z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich Kazachstanu, Polski, USA, Ambasady Kazachstanu w Polsce, Konsulat Republiki Kazachstanu w Gdańsku, Stowarzyszenia Polacy Nur-Sultan, a także kazachstańskich i polskich studentów, studentów studiów magisterskich i doktorantów Akademii Pomorskiej, KazNUP, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu, University of International Business (Ałmaty), Pawłodarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Abaja oraz George Washington University (Waszyngton, USA).

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Ambasada Kazachstanu w Polsce w ramach obchodów 150.rocznicy urodzin Achmeta Baitursynuły oraz 30-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Kazachstanu a Rzeczpospolitą Polską 🇰🇿🤝🇵🇱

Otwarcie Seminarium rozpoczęło się od wysłuchania Hymnów Państwowych obu krajów. Następnie do zabrania głosu poproszeni zostali Goście Honorowi wydarzenia – Pani Ulzhan Galinova, I Sekretarz Ambasady Kazachstanu w Polsce oraz Pani Joanna Nasyrow, Dyrektor Konsulatu Honorowego Republiki Kazachstanu w Gdańsku. Podczas Otwarcia wystąpili również Prorektorzy Akademii Pomorskiej w Słupsku – dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP oraz dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP, Rektor KazNUP im. Abaja dr Darchan Biljałow oraz Koordynator Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej im. Abaja przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykładowca Katedry Neofilologii AP dr Maxim Ponomarenko. Gośćmi Honorowymi spotkania byli również Pani Bałgyn Madeniyetova, Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej Abai University oraz wykładowcy i studentki tejże uczelni. Przyjechali oni z Ałmaty specjalnie, żeby wziąć udział w Seminarium. Podczas spotkania do uczestników wydarzenia zwróciły się w przekazie wideo praprawnuczka Abaja Kunanbajuły Ljailja Bajmagambetowa, a także Dyrektor Instytutu Filologii AP dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP. Stacjonarnie wystąpiła również dr Grażyna Lisowska, Kierownik Katedry Neofilologii. Obecne były również przedstawicielki Biura ds. Rozwoju i Współpracy (Go International with Pomeranian University in Słupsk) naszej uczelni Pani Anna Kolesnyk oraz Pani Yelizaveta Okunkowa.

W trakcie Seminarium uczestnicy przedstawili referaty naukowe poświęcone wybitnemu synowi kazachskiego stepu A. Bajtursynuły: „Kultura poetycka Achmeta Bajtursynuły”, „Dziedzictwo Achmeta Bajtursynuły”, „Rola Achmeta Bajtursynuły w rozwoju edukacji”. Jednocześnie uczestnicy spotkania wygłosili prezentacje poświęcone wielkiemu Abajowi: „Koncepcja Abaja Kunanbajuły na tle poglądów europejskich myślicieli Oświecenia”, „Iwan Bunin w przekładzie Abaja”, „Dialog międzykulturowy w eseju Herolda Belgera „Goethe i Abaj”, „Wielkość klasyka Muchtara Auezowa”, „Temat rodziny w twórczości Abaja Kunanbajuły i Muchtara Auezowa”.

Przeanalizowano poetycki obraz świata Bachytżana Kanapjanowa, historię relacji kazachsko-polskich na przykładzie Abaja Kunanbajuły i Seweryna Grossa, a także Aleksandra Zatajewicza i Achmeta Bajtursynuły. Szczególną uwagę zwrócono także na język i kulturę Kazachstanu, wygłoszono referaty, w tym pt.„Język kazachski jako zwierciadło kultury ludowej” i inne. Studenci kazachstańskich i polskich uczelni recytowali wierszy Abaja Kunanbajuły.

Podczas przerwy kawowej Goście i uczestnicy Seminarium mieli okazję poczęstować się specjałami kuchni kazachskiej: czekoladą, cukierkami, marmoladą, zefirem, a także spróbować tradycyjne kurt oraz zient.

Źródło: Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *