December 4, 2022

Odsłonięcie pomnika Jana Kochanowskiego w Stratford-upon-Avon

25 czerwca we współpracy z Shakespeare Birthplace Trust i Polish Cultural Institute Ambasador RP prof. Piotr Wilczek odsłonił nowy pomnik renesansowego polskiego poety i współczesnego Szekspira Jana Kochanowskiego w ogrodzie rzeźb w Anne Hathaway’s Cottage w Stratford-upon-Avon.

Pomnik autorstwa rzeźbiarza Andrew Lilley został odsłonięty podczas oficjalnej ceremonii, której towarzyszyły odbywające się przez cały weekend bezpłatne warsztaty artystyczne, wykłady i występy muzyczne. 

Pomimo znacznej odległości geograficznej, Wielką Brytanię i Polskę łączą głębokie więzi historyczne, zbudowane na wspólnych wartościach i wspólnym dziedzictwie, wywodzących się z osiągnięć klasycznej starożytności i późniejszych okresów w historii Europy. Te więzy często były wyrażane na wielu płaszczyznach, łącznie z literaturą i sztuką.

Podobnie jak Szekspir dla Wielkiej Brytanii, Jan Kochanowski uchodził za jednego z największych poetów i dramaturgów Polski, a nawet całej słowiańskiej części Europy. Używany przez niego język nie tylko wzbogacił, ale także położył podwaliny pod polską literaturę. Rola Kochanowskiego w kształtowaniu polskich standardów literackich i wpływ na ten region Europy jest nie do przecenienia.

Czytaj dalej: https://www.britishpoles.uk/odsloniecie-pomnika-jana-kochanowskiego-w-stratford-upon-avon/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *