February 1, 2023

Wyniki XVIII edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W ramach osiemnastej edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech (OJPwN), uczniowie mieszkający w Niemczech, a uczący się języka polskiego w różnych formach nauczania, mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w języku polskim na poziomie ogólnoniemieckim. Do II etapu tegorocznej OJPwN  zakwalifikowało się 195 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Merytoryczną opiekę nad przeprowadzeniem konkursu sprawowała prof. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego.

W dniu 11 czerwca 2022 r., w formie wirtualnej, odbył się ustny finał XVIII edycji OJPwN dla grupy starszej. Do finału przystąpiło łącznie 29 finalistów w trzech kategoriach. Komisjom egzaminacyjnym przewodniczyła prof. Danuta Krzyżyk. Stronę techniczną egzaminu przygotowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Tematem egzaminu była interpretacja wybranych utworów lirycznych i literackich.

W toku finału wyłoniono dziewięciu Laureatów:

Kategoria I (uczniowie szkół prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowej i szkół europejskich)

 1. miejsce: Laura Połońska (KG RP w Kolonii)
 2. miejsce: Daniel Iwan (KG RP w Kolonii)
 3. miejsce: Jan Paszkowski (KG RP w Hamburgu)

Kategoria II (uczniowie szkół niemieckich z nauczaniem języka polskiego)

 1. miejsce: Mira Lange  (KG RP w Kolonii)
 2. miejsce: Radosław Babecki (KG RP w Kolonii)
 3. miejsce: Martin Chmielewski (KG RP w Kolonii)

Kategoria III (uczniowie szkół społecznych i innych)

 1. miejsce: Filip Alexander Buczyński (WK Ambasady RP w Berlinie)
 2. miejsce (ex aequo): Maja Małolepszy (WK Ambasady RP w Berlinie) i Amelia Anna Kwaśnik (KG RP w Kolonii)

Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech to dla uczniów przygoda z językiem polskim, która ma na celu przybliżenie polskiej tradycji literackiej i umocnienie tożsamości kulturowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy Laureatom i Finalistom!

Składamy również serdeczne podziękowania Nauczycielkom zaangażowanym w przeprowadzenie XVIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech.

Organizatorami XVIII edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech są:

 • Komitet Organizacyjny XVIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, 
 • Stowarzyszanie „Wspólnota Polska”,
 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie,
 • Konsulat Generalny RP w Hamburgu,
 • Konsulat Generalny RP w Kolonii,
 • Konsulat Generalny RP w Monachium.

Poniżej znajdą Państwo komplet archiwalnych materiałów – m.in. regulamin i listę tematów tegorocznej edycji Olimpiady. 

Zródło: https://www.gov.pl/web/niemcy/xviii-olimpiada-jezyka-polskiego-w-niemczech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *