did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Powrót do ojczyzny. Kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów w Płocku

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka rządowa wspierająca naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą, organizuje w dniach 9-17 lipca 2022 r. w Hotelu Starzyński w Płocku kurs adaptacyjno-językowy dla rodaków ze Wschodu. Repatrianci będą m.in. doskonalić język polski, poznawać polskie realia, uzyskają również pomoc w znalezieniu pracy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) od 2009 r. realizuje na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów i ich rodzin. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie repatriacji jest ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Zgodnie z jej definicją repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r.) zamieszkiwała na stałe na terytorium: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, a także azjatyckiej części Rosji.

Od 2009 r. do 2021 r. w kursach uczestniczyło 1611 repatriantów.

Kursy w Toruniu. Rok 2021

Podczas kursu w Płocku do nowego życia w Polsce szykuje się 37 osób z Kazachstanu, Uzbekistanu i Rosji. Uczestnicy reprezentują różne pokolenia, są m.in. dziadkowie z wnukami i rodzice z dziećmi. Celem kursu jest pomoc repatriantom w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego. Uzyskają oni wskazówki dotyczące sprawnego wejścia na polski rynek pracy, kontynuacji nauki w polskim systemie edukacji czy włączaniu się w życie społeczności lokalnych. – Każdy z repatriantów to osobna historia, choć tworzą jedną wielką rodzinę. Są zdyscyplinowani i pracowici, bardzo dużo rozumieją po polsku, ale najtrudniej jest z odważeniem się, by zacząć mówić. Podczas tych kilku dni grupa zżywa się ze sobą na tyle mocno, że utrzymują kontakt po zakończeniu kursu, wspierają się i motywują w tworzeniu nowej rzeczywistości – mówi Marta Świrydowicz, jeden z opiekunów kursów. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przez ORPEG we współpracy z urzędami wojewódzkimi oraz samorządami.

Źródło: https://wig.waw.pl/powrot-do-ojczyzny-kursy-adaptacyjno-jezykowe-dla-repatriantow-w-plocku/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *