December 4, 2022

“Wspólnota Polska”​ ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”​ ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą dotyczący dofinansowania wydarzeń polonijnych w 2022 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.

DLA KOGO

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Organizacje pozarządowe – organizacje polonijne zarejestrowane poza granicami Polski;

Grupy nieformalne – grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć jeden wniosek.

DOTACJA

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

9 000,00 PLN dla organizacji polonijnych zarejestrowanych poza granicami Polski;

4 000,00 PLN dla grup nieformalnych działających poza granicami Polski.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, tj. najmniej 5% wartości dofinansowania.

Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Dodatkowe punkty premiujące będą za wniesienie wkłady własnego w wysokości 10% – 10 pkt.

OBSZAR TERYTORIALNY

Obszar terytorialny realizowanych grantów:

Europa (obszar Unii Europejskiej), Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

TERMINY

Termin realizacji projektów: 16 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać do dnia 30.07.2022 na adres mailowy: wnioski@swp.org.pl

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkurs.

WITRYNA INTERNETOWA KONKURSU

– REGULAMIN I DOKUMENTY DO POBRANIA

http://www.wspolnotapolska.org.pl/konkursgrantowy/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *