did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

“Wspólnota Polska”​ ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”​ ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą dotyczący dofinansowania wydarzeń polonijnych w 2022 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.

DLA KOGO

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Organizacje pozarządowe – organizacje polonijne zarejestrowane poza granicami Polski;

Grupy nieformalne – grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć jeden wniosek.

DOTACJA

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

9 000,00 PLN dla organizacji polonijnych zarejestrowanych poza granicami Polski;

4 000,00 PLN dla grup nieformalnych działających poza granicami Polski.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, tj. najmniej 5% wartości dofinansowania.

Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Dodatkowe punkty premiujące będą za wniesienie wkłady własnego w wysokości 10% – 10 pkt.

OBSZAR TERYTORIALNY

Obszar terytorialny realizowanych grantów:

Europa (obszar Unii Europejskiej), Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

TERMINY

Termin realizacji projektów: 16 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać do dnia 30.07.2022 na adres mailowy: wnioski@swp.org.pl

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkurs.

WITRYNA INTERNETOWA KONKURSU

– REGULAMIN I DOKUMENTY DO POBRANIA

http://www.wspolnotapolska.org.pl/konkursgrantowy/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *