December 4, 2022

Spotkanie prezesa „Wspólnota Polska” z Pierwszą Damą

W piątek 8 lipca w Belwederze gościł Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Tematami spotkania z Pierwszą Damą były działania edukacyjne skierowane do Polonii i Polaków za granicą oraz do mieszkańców krajów ich obecnego pobytu jak również nauczanie polonijne i pomoc Ukrainie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową zajmującą się m.in. wspomaganiem i prowadzeniem wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną, propagowaniem, wspieraniem i prowadzeniem nauczania języka polskiego wśród rodaków mieszkających za granicą czy obroną praw polskiej mniejszości narodowej.

Małżonka Prezydenta rozmawiała z Dariuszem Bonisławskim o działaniach organizacji w bieżącym roku oraz planowanych przedsięwzięciach. Mówiono o międzynarodowych projektach edukacyjnych dla szkół polskich i polonijnych, w tym lekcjach pokazowych, środowiskowych działaniach kulturalnych i publikacjach edukacyjnych w ramach projektu mającego na celu popularyzację i upowszechnianie wiedzy o Mikołaju Koperniku. Inicjatywa została zaplanowana na przyszły rok i szacuje się, że weźmie w niej udział ok. 75 tysięcy dzieci i młodzieży z 32 krajów świata.

W trakcie spotkania podjęto również temat prowadzonej od lat inicjatywy „Lato z Polską” dedykowanej dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającym poza Polską oraz akcjom poświęconym pomocy mieszkańcom Ukrainy. Stowarzyszenie wysłało do ogarniętego wojną kraju już kilka tysięcy paczek pomocowych, a w Polsce prowadzi, cieszące się dużym zainteresowaniem pedagogów, kursy języka ukraińskiego dla nauczycieli. Dodatkowo organizowany jest wypoczynek letni dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *