did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Spotkanie prezesa „Wspólnota Polska” z Pierwszą Damą

W piątek 8 lipca w Belwederze gościł Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Tematami spotkania z Pierwszą Damą były działania edukacyjne skierowane do Polonii i Polaków za granicą oraz do mieszkańców krajów ich obecnego pobytu jak również nauczanie polonijne i pomoc Ukrainie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową zajmującą się m.in. wspomaganiem i prowadzeniem wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną, propagowaniem, wspieraniem i prowadzeniem nauczania języka polskiego wśród rodaków mieszkających za granicą czy obroną praw polskiej mniejszości narodowej.

Małżonka Prezydenta rozmawiała z Dariuszem Bonisławskim o działaniach organizacji w bieżącym roku oraz planowanych przedsięwzięciach. Mówiono o międzynarodowych projektach edukacyjnych dla szkół polskich i polonijnych, w tym lekcjach pokazowych, środowiskowych działaniach kulturalnych i publikacjach edukacyjnych w ramach projektu mającego na celu popularyzację i upowszechnianie wiedzy o Mikołaju Koperniku. Inicjatywa została zaplanowana na przyszły rok i szacuje się, że weźmie w niej udział ok. 75 tysięcy dzieci i młodzieży z 32 krajów świata.

W trakcie spotkania podjęto również temat prowadzonej od lat inicjatywy „Lato z Polską” dedykowanej dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającym poza Polską oraz akcjom poświęconym pomocy mieszkańcom Ukrainy. Stowarzyszenie wysłało do ogarniętego wojną kraju już kilka tysięcy paczek pomocowych, a w Polsce prowadzi, cieszące się dużym zainteresowaniem pedagogów, kursy języka ukraińskiego dla nauczycieli. Dodatkowo organizowany jest wypoczynek letni dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *