December 4, 2022

Dzieci z Polonijnego Stowarzyszenia w Tarnopolu wypoczywały w Jazłowcu

Dzieci z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu drugą połowę sierpnia spędziły w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jazłowcu, gdzie czekały na nie zajęcia z języka polskiego, historii Polski i plastyki, a także wycieczki i zabawy.

Program kolonii uwzględniał naukę języka polskiego, historii Polski, zajęcia z plastyki (uczestnicy, między innymi, poznawali tajemnice polskiej wycinanki), pogłębianie wiedzy o Polsce oraz różne formy wsparcia psychologicznego. Nie zabrakło też wycieczek po okolicy i zajęć sportowych.

Czytaj dalej: https://monitorwolynski.com/pl/news/4523-tarnopolskie-dzieci-wypoczywaly-w-jazlowcu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *