did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Jubileusz 85-lecia Gromady. „Piękna karta w historii polskiej spółdzielczości i turystyki”

Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 85-lecia Gromady były uroczystości w dniu 20 września 2022 r. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.

Obchody rocznicy rozpoczęły się 10 lutego br. i zgodnie z przyjętym programem kluczowymi wydarzeniami były obchody w jednostkach, w tym w ramach spółdzielczych Zebrań Grup Członkowskich. Do obchodów rocznicowych włączone stanowiły dwa inne Jubileusze 35-lecia Hotelu Gromada w Pile i 60-lecia Hotelu Gromada Centrum (dawniej Dom Chłopa). Gromada aktywnie promowała swój jubileusz  również podczas targów, spotkań i imprez lokalnych w całej Polsce. Wydano specjalny biuletyn okolicznościowy,  a informacja o 85-leciu była szeroko opisywana w mediach internetowych oraz drukowanych.

Centralne uroczystości z okazji 85-lecia Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada rozpoczęły się od konferencji prasowej w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Konferencję poprowadził redaktor Henryk Urbaś – znany dziennikarz radiowy i sportowy. W konferencji ze strony Jubilatki udział wzięli: Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI, Przewodnicząca Rady Nadzorczej OST Gromada – Barbara TOMCZYK, Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI oraz Przewodniczący Zespołu ds. Obchodów Jubileuszu, były członek władz Spółdzielni – dr Adam ZABOROWSKI. Konferencję zaszczycili m.in.: Telewizja Polsat oraz redakcje „Wasza Turystyka, „Wiadomości Turystyczne”, „Meeting Planner”, Magazyn „Świat Podróże, Kultura”, „Monix w podróży”, „Głos Seniora”, „Tęcza Polska”. Niektórzy dziennikarze, którzy byli nieobecni na konferencji prasowej, wzięli udział w popołudniowych uroczystościach, m.in. redaktor naczelny „Hotelarza” Rafał Szubstarski, reprezentujący „Radio Pogoda” Zygmunt Chajzer i Joanna Kruk oraz redaktor naczelny „Horeca Business Club” – Rafał Krzycki. Podczas konferencji Prezes Grodzki wręczył Prezesowi Moczulskiemu okolicznościowy puchar od Krajowej Rady Spółdzielczej. Prezesi Mieczysław Grodzki i Krzysztof Moczulski bezpośrednio po konferencji udzielili wywiadów dla Telewizji POLSAT. Tego samego dnia o godz. 17.00 w stacji POLSAT NEWS w Wiadomościach została zaprezentowana relacja z konferencji oraz wywiady z Prezesami.

W godzinach popołudniowo – wieczornych w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe 85-lecia OST Gromada oraz 60-lecia powstania hotelu, dawniej zwanego „Dom Chłopa”. Patronatem Honorowym obchody objęli: objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Sportu i Turystyki – Andrzej – Gut Mostowy, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław Grodzki, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Program uroczystości składał się z trzech części: części oficjalnej, koncertu Rafała Brzozowskiego oraz poczęstunku okolicznościowego. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób, w tym członkowie spółdzielni, byli pracownicy Gromady oraz posłowie, senatorowie, członkowie władz spółdzielczych, samorządowcy, przedstawiciele kultury i nauki, dziennikarze. Licznie reprezentowana była branża turystyczna i hotelarska.

Uroczystość rozpoczęła się wyświetleniem okolicznościowego filmu o historii Gromady. Następnie głos w części oficjalnej zabrali:

 • Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI
 • W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja GUTA – MOSTOWEGO – Główny Specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Olga PIEKARZEWSKA
 • Przewodniczący Komitetu Honorowego, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI
 • w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama STRUZIKA – Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Izabela STELMAŃSKA
 • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał SZMYTKE

Zaproszeni Goście podkreślali w swych wystąpieniach m.in. fakt, że Gromada to polska firma ze 100% kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskich, chłopskich tradycji, która jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna z firm turystyczno – hotelarskich powstałych przed wojną funkcjonuje nadal na polskim rynku. Podnoszono również wkład, jaki Gromada wnosiła i wnosi nadal w rozwój polskiej turystyki krajowej i zagranicznej oraz w znakomitą promocję Polski w świecie. A to wszystko dzięki budowaniu swego potencjału stopniowo własną pracą   i wielkim wysiłkiem swoich członków i pracowników.

Po oficjalnych wystąpieniach wręczone zostały odznaczenia dla członków oraz długoletnich i obecnych pracowników Gromady mających szczególne osiągnięcia w pracy:

 • 10 osób otrzymało Odznakę Honorową  „Za Zasługi dla Turystyki”, które wręczył z upoważnienia Ministerstwa Sportu i Turystyki Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke
 • wyróżnienia zostały również  przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Wręczał je Prezes Zarządu Rady –  dr inż. Mieczysław GRODZKI, a były to:
 • 3 osoby otrzymały Odznaczenie „SAMORZĄDOWIEC – SPÓŁDZIELCA”,
 • 1 osoba otrzymała wyróżnienie „MANAGER – SPÓŁDZIELCA 2022”,
 • 1 osoba otrzymała wyróżnienie „PRYMUS – SPÓŁDZIELCA 2022”,
 • 11 osób otrzymało „ZŁOTE ODZNAKI SPÓŁDZIELCZOŚCI”
 • 15 osób otrzymało odznaczenia „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO”

Po wręczeniu odznaczeń przy okolicznościowej ściance Jubileuszowej był czas gratulacji i spotkań zaproszonych Gości z dr. inż. Mieczysławem Grodzkim oraz Krzysztofem Moczulskim. Wielu przedstawicieli firm i instytucji wręczyło Prezesowi Gromady listy gratulacyjne oraz okolicznościowe prezenty.

Kolejnym punktem programu Jubileuszu był koncert, a właściwie znakomite show Rafała Brzozowskiego z zespołem TRIO, znanym z muzycznego programu telewizyjnego „Jaka to melodia”. Po koncercie był czas na Jubileuszowy tort i toast Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu.

Przez resztę wieczoru zaproszeni Goście mieli okazję cieszyć się wspólnymi chwilami z dawno niewidzianymi  przyjaciółmi i znajomymi, a uświetniał te chwile okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez znakomitą kuchnię Hotelu Gromada Centrum w Warszawie oraz sponsorów m.in. Chefs Culinar. Muzycznie wieczór umilał znany Dj Bogdan Fabiański. Członkowie i goście znakomicie bawili się przy przebojach z lat 60, 70 i 80.

Należy podkreślić piękną scenografię uroczystości i Hotelu przygotowaną przez agencję eventową SLE (Sound Light Event), która zapewniła wspaniałą i niezapomnianą atmosferę spotkania.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie na obchody 85-lecia Spółdzielni. Członkowie i pracownicy Gromady mogli być dumni, że OST Gromada znajduje się w dobrej kondycji i śmiało można przyznać jej kluczową pozycję w kształtowaniu rynku usług turystycznych i hotelarskich w Polsce.

Uroczystość była sygnałem do władz, kontrahentów, przedstawicieli środowiska hotelarskiego i turystycznego, że Gromada pozostając wierną tradycji to również nowoczesna firma spełniająca oczekiwania biznesowe, ale też i marzenia współczesnego klienta o udanym pobycie i wypoczynku.

Do zobaczenia w Gromadzie!

Fotorelacja z Jubileuszu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *