did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

11 listopada w Wilnie: polskie obchody i życzenia od Litwinów

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na wileńskim Cmentarzu Rossa, przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego, w którym obok matki marszałka spoczywa jego serce, odbyły się dziś centralne uroczystości okolicznościowe na Litwie.

Kwiaty przy płycie Piłsudskiego złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie oraz społeczności polskiej. W uroczystościach udział wzięli też żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy wspólnie z żołnierzami z 11 państw NATO uczestniczą w odbywających się obecnie na Litwie ćwiczeniach Żelazny Wilk II.

– Zgromadziliśmy się, aby oddać hołd obrońcom ojczyzny” – przemawiała do licznie zebranych na Rossie ambasador Polski Urszula Doroszewska. – Pamiętamy dzisiaj szczególnie o tych, którzy zostali na tym cmentarzu pochowani.

Przypomniała też , że 22 listopada na Rossie zostaną pochowane szczątki powstańców styczniowych odnalezione na wileńskiej Górze Zamkowej.

– Pamiętamy, że zryw powstańczy z 1863 roku był jednym z kroków, które doprowadziły do niepodległości naszego kraju – podkreśliła ambasador.

Uroczystości na Rossie poprzedziło zapalenie zniczy na wileńskim Cmentarzu Antokolskim, gdzie znajduje się największa polska kwatera wojskowa na Litwie. Pochowanych jest tu 1068 żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Znicze zapłonęły również na grobach polskich żołnierzy walk o niepodległość spoczywających w Wilnie w parku na Zakrecie. Oficjalne świętowanie w Wilnie zakończy koncert pt. „Popiół i Diament. Historie Polski w Muzyce”, na który zaprosiła Ambasada RP na Litwie.

Źródło: 11 listopada w Wilnie: polskie obchody i życzenia od Litwinów (belsat.eu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *