February 1, 2023

11 listopada w Wilnie: polskie obchody i życzenia od Litwinów

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na wileńskim Cmentarzu Rossa, przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego, w którym obok matki marszałka spoczywa jego serce, odbyły się dziś centralne uroczystości okolicznościowe na Litwie.

Kwiaty przy płycie Piłsudskiego złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie oraz społeczności polskiej. W uroczystościach udział wzięli też żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy wspólnie z żołnierzami z 11 państw NATO uczestniczą w odbywających się obecnie na Litwie ćwiczeniach Żelazny Wilk II.

– Zgromadziliśmy się, aby oddać hołd obrońcom ojczyzny” – przemawiała do licznie zebranych na Rossie ambasador Polski Urszula Doroszewska. – Pamiętamy dzisiaj szczególnie o tych, którzy zostali na tym cmentarzu pochowani.

Przypomniała też , że 22 listopada na Rossie zostaną pochowane szczątki powstańców styczniowych odnalezione na wileńskiej Górze Zamkowej.

– Pamiętamy, że zryw powstańczy z 1863 roku był jednym z kroków, które doprowadziły do niepodległości naszego kraju – podkreśliła ambasador.

Uroczystości na Rossie poprzedziło zapalenie zniczy na wileńskim Cmentarzu Antokolskim, gdzie znajduje się największa polska kwatera wojskowa na Litwie. Pochowanych jest tu 1068 żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Znicze zapłonęły również na grobach polskich żołnierzy walk o niepodległość spoczywających w Wilnie w parku na Zakrecie. Oficjalne świętowanie w Wilnie zakończy koncert pt. „Popiół i Diament. Historie Polski w Muzyce”, na który zaprosiła Ambasada RP na Litwie.

Źródło: 11 listopada w Wilnie: polskie obchody i życzenia od Litwinów (belsat.eu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *