did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Minister J.Dziedziczak o Dniu Polonii i Polaków za Granicą

Dziś bycie Polakiem świętuje około 60 milionów osób na całym świecie.

2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – ustanowiony w 2002 roku przez Sejm, z inicjatywy Senatu w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.

Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak mówił, że to dzień o niezwykłej symbolice. „On pokazuje, że bycie Polakiem, to nie tylko miejsce zamieszkania, nie tylko dokumenty, ale przede wszystkim to co mamy w sercu. To utożsamianie się z polską kulturą, z polską historią, z polską tradycją, z polskim językiem – tymi wszystkimi elementami, które sprawiają, że jesteśmy członkami wspólnoty narodowej. Ludzi, których możemy nazwać Polakami, osobami polskiego pochodzenia, jest na świecie około 60 milionów” – wyjaśnił minister Dziedziczak.

Jan Dziedziczak podkreślił, że aż jedna trzecia Polaków mieszka poza granicami Polski i dlatego 2 maja to dzień wyjątkowy. „To dzień, w którym szczególnie się z nimi łączymy, w kraju o nich pamiętamy, jesteśmy wdzięczni za ich zaangażowanie na rzecz Polski, za to, że pamiętają o Polsce, kultywują miejsca pamięci, czują się ambasadorami polskości, czują się osobami odpowiedzialnymi za sprawy polskie, za wizerunek Polski za granicą, za prawdę historyczną. Z kolei dla naszych rodaków za granicą jest to taki dzień szczególnej manifestacji swojej polskości” – dodał.

Jan Dziedziczak powiedział, że w tym roku 2 maja myśli Polaków są skierowane przede wszystkim w kierunku naszych rodaków żyjących na Białorusi i Ukrainie. „Nasi rodacy tam żyjący mają trudne chwile. Na Ukrainie, na Białorusi nie ma Polonii, są Polacy mieszkający w tych krajach. jest tak dlatego, że oni nigdy z tych krajów nie wyjechali, to granice się zmieniły i przez te wszystkie dramatyczne lata XX wieku, lata totalitaryzmów, oni trwali przy polskości, płacili za to niejednokrotnie bardzo wysoką cenę i dziś także są osobami przyznający mi się do polskości” – dodał.

Według danych polskiego rządu największa liczba przedstawicieli Polonii żyje w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sondażu przeprowadzonym w 2012 roku polskie pochodzenie zadeklarowało 9 milionów 660 tysięcy osób. W Kanadzie mieszka ich około 1 miliona, a w Brazylii około półtora miliona.
Około miliona osób polskiego pochodzenia żyje w przestrzeni postradzieckiej na Białorusi około 300 tysięcy osób zaś na Ukrainie około 150 tysięcy osób.

Źródło: Minister J.Dziedziczak o Dniu Polonii i Polaków za Granicą (amerykapopolsku.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *