did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

77 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem w Pałacu Izbicko

Szanowni Państwo,


Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż w dniu 8 maja 2022r. w Pałacu Izbicko, w 77 rocznicę
zwycięstwa nad faszyzmem, odbyła się konferencja prasowa Fundacji „Śląski Pomost”.
Podczas konferencji miały miejsce wystąpienia ekspertów z dziedziny archeologii, geologii,
historii, lingwistyki oraz firmy wiertniczej przeprowadzającej odwierty na terenie oranżerii
Minkowskie.
Fundacja przedstawiła wszystkie możliwe pozyskane dowody na odkrycie depozytów z okresu
końca II Wojny Światowej. Zostały one zlokalizowane i po otrzymaniu przez Fundację
wymaganej zgody ze strony właściwych organów, zostaną wydobyte.
Gościem konferencji i jednym z prelegentów był również przedstawiciel najstarszej
niemieckiej/germańskiej loży chrześcijańskiej Quedlinburgów, odpowiedzialnej za ukrycie ww.
depozytów.
W swoim przemówieniu podkreślił fakt, iż z okazji 77 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem
zostaje rozpoczęty z pomocą Fundacji „Śląski Pomost”, proces restytucji.


Materiały z konferencji:

Polsko-Niemiecka Fundacja “Śląski Pomost”
Powstańców Śląskich 25
45-086 Opole, Poland
Bank Pekao SA

KRS: 0000308550
tel: +48 77 554 1043
email: slaskipomost@gmail.com
IBAN: PL 43 1240 5178 1111 0010 9311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *