December 4, 2022

Światowy Kongres “Kraj – Emigracja” odbędzie się w Warszawie 03-06.09.2022

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” serdecznie zaprasza Polonię i Polaków zamieszkałych poza granicami ojczyzny na Światowy Kongres “Kraj – Emigracja” będący kontynuacją konferencji jaka odbyła się w Rzymie w 1990 roku pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego spotkania Rodaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zrzucenia w wyniku demokratycznych procesów jarzma komunistycznej niewoli.

Obecnie stojąc przed nowymi wyzwaniami zobowiązani jesteśmy do wspólnego namysłu nad przyszłością naszego kraju, roli w jego rozwoju Polaków mieszkających za granicą i form współdziałania na rzecz dobra naszego kraju. Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Ze względu na duże zainteresowanie liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy zatem nie zwlekać z podjęciem decyzji.

Warunki uczestnictwa: http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *