December 4, 2022

Udokumentowanie losów Sybiraków

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP przyznało Uniwersytetowi Pedagogicznemu pięcioletni grant na realizację projektu „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis relacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny”, któremu kieruje dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP.

Pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP tworzą zespół naukowy grantu. Między innymi w ramach projektu zostaną wydane kolejne tomy relacji źródłowych polskich Sybiraków, tym razem z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, RPA i Izraela.

Źródło: Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *