did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Udokumentowanie losów Sybiraków

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP przyznało Uniwersytetowi Pedagogicznemu pięcioletni grant na realizację projektu „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis relacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny”, któremu kieruje dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP.

Pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP tworzą zespół naukowy grantu. Między innymi w ramach projektu zostaną wydane kolejne tomy relacji źródłowych polskich Sybiraków, tym razem z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, RPA i Izraela.

Źródło: Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *