did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Światowy Kongres “Kraj – Emigracja” odbył się w Warszawie

W sobotę, 3 września, w Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano – organizowany przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” – Światowy Kongres “Kraj – Emigracja”. Uczestniczyli w nim ponad 350. Polaków z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów: Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. To wspaniała odpowiedź na nasz apel o włączenie się w jakże potrzebną dyskusję o naszej wspólnej przyszłości i przyszłości naszej Ojczyzny.

To wydarzenie bezprecedensowe, bo drugie w takiej skali i wadze problemowej w naszej historii spotkanie środowisk polonijnych i wszystkich zaangażowanych instytucjonalnie i emocjonalnie w tą tematykę. Pierwsze odbyło się w Watykanie w roku 1990, wówczas na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to dyskutowano o możliwych relacjach Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.

Dzisiejsze spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera. W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek – poseł na Sejm RP przedstawicieli środowisk polonijnych powitał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek.

W liście skierowanym do uczestników spotkania Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na symbolikę miejsca, w którym zorganizowano kongres. “Spotykają się Państwo na Zamku Królewskim, co niewątpliwie ma wymowę symboliczną. W jego odbudowę wielki wkład wnieśli bowiem Polacy z różnych kontynentów, dając świadectwo więzi z krajem pochodzenia przodków. Ta więź i ofiarność pozostawały zawsze charakterystyczną cechą polskiej diaspory. Ich wyrazem było też wsparcie dążeń Polaków do wolności, demokracji i suwerenności” – napisała Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu wyraziła też przekonanie, że także w przyszłości Polonia będzie “nieformalnym reprezentantem i ambasadorem Rzeczypospolitej”. “Jesteście bowiem częścią naszej narodowej wspólnoty i troska o przyszłość Polski, pozostaje także Waszym udziałem. Wspierając się wzajemnie – wspierać będziemy sprawę Polski w oczach świata” – dodała Marszałek Sejmu.

Specjalny list do organizatorów i uczestników Kongresu skierował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List odczytał prowadzący spotkanie, redaktor Marek Zając.

Słowa do zgromadzonej Polonii skierował również delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, który zaproponował – podczas trwania Konferencji – refleksję nad trzema zagadnieniami: ojczyzna, wspólnota, odpowiedzialność.

Gospodarz spotkania, Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” witając zgromadzonych, życzył owocnych obrad, podczas których 350 Polaków z 34 krajów wraz z politykami i ekspertami będzie rozmawiać o Polskiej Racji Stanu w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej i wspieraniu jej realizacji przez Polonię i Polaków z Zagranicy.

Głos zabrał również Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusz Tomczak, który od 40 lat aktywnie służy w Kanadzie na rzecz Polski i Polonii.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Arkady Rzegocki, Szef służby zagranicznej, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016-2021.

Tak szczególne wydarzenie wymaga również szczególnej oprawy artystycznej. Na zakończenie tej części spotkania wystąpiło wyjątkowe trio, prezentując ciekawe aranżacje muzyki klasycznej i nie tylko.

Drugi dzień Światowego Kongresu “Kraj – Emigracja” rozpoczęliśmy w warszawskiej Katedrze św. Jana uroczystą Mszą św. – pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza – w intencji Ojczyzny i uczestników Kongresu.

W Sali Kolumnowej Sejmu zaś rozpoczęliśmy obrady. Należy podkreślić, że wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń największych organizacji polonijnych oraz przedstawicieli polskich władz, świata biznesu i nauki.

Trzeci a zarazem ostatni dzień kongresu wypełniły panele dyskusyjne prowadzone w Cenrtum Olimpijskim, któe dotyczyły takich zagadnień jak m.in. miejsce i rola Polski na arenie międzynarodowej, odpowiedzi na pytanie czy tożsamość narodowa w XXI wieku jest jeszcze zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym? Państwo a polityka tożsamościowa i historyczna. Katolicyzm (również „kulturowy”), jako element polskiej tożsamości. Jak skutecznie budować tożsamość w świecie nowych technologii? Jak poprawić konkurencyjność polskich firm na świecie? Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego – jej specyfika na Zachodzie i Wschodzie. Jak promować Polskę, jako markę gospodarczą? i wiele innych.

Na zakończenie trwającego od 3 do 6 września 2022 r. Światowego Kongresu “Kraj – Emigracja” sformułowano apel do Polonii z całego świata. Każdy z polonijnych reprezentantów mógł złożyć na nim swój podpis.

Zanim jednak przystąpiono do jego odczytania i składania podpisów głos zabrał Jarosław Narkiewicz, Wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Poruszył kwestię edukacji, najbardziej palący problem, który dotknął naszych Rodaków na Litwie. Prezes Narkiewicz zwrócił się do zgromadzonych z prośbą o wsparcie poprzez podpisanie oświadczenia poruszającego kwestię dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Litwie. Uczestnicy Kongresu “Kraj – Emigracja”, Polacy z 37 krajów na 6 kontynentach wyrazili w nim niepokój i zatroskanie działaniami władz Republiki Litewskiej skierowanymi na uszczuplanie stanu posiadania, statusu oraz funkcjonowania ośmiu gimnazjów z polskim językiem nauczania w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim. List podpisano. Polacy ze wszystkich krajów mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach.

Apel skierowany do Polonii świata odczytał Ks. dr Zdzisław Malczewski S.Chr, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Oto jego treść:

My, zebrani w Warszawie na Światowym Kongresie “Kraj-Emigracja, przedstawiciele Polaków i osób polskiego pochodzenia z całego świata, trzydzieści lat po historycznej konferencji w Rzymie, która pod patronatem Świętego Jana Pawła ll symbolicznie zjednoczyła Naród, w obliczu szczególnych wyzwań, jakie stanęły przed Polską, apelujemy:

o utrwalanie i umacnianie wspólnoty wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia;

o refleksję nad zagrożeniami przed jakimi stoi nasza Ojczyzna;

o wzmożenie działań na rzecz kultywowania i umacniania polskiej tożsamości, języka i kultury oraz tradycji chrześcijańskiej:

o zjednoczenie narodowej wspólnoty w celu budowy pozytywnego wizerunku Polski za granicą i lobbingu spraw polskich w świecie,

o budowanie innowacyjnej polskiej gospodarki oraz konkurencyjności przemysłu poprzez wykorzystanie potencjału Polonii;

o wspólne zachowanie dorobku i dziedzictwa Polonii w krajach jej zamieszkania oraz kultywowanie pamięci historycznej

Przed odczytaniem apelu Ksiądz dr Zdzisław Malczewski przemawiał w sposób wyjątkowo poruszający a za swoje słowa otrzymał owacje na stojąco. Apel podpisano.

Żródło: “Wspólnota Polska”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *