did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

Kongres Polonii Amerykańskiej wzywa Izbę Reprezentantów USA do głosowania za przyjęciem rezolucji numer 664

Ustawa ta przypomina wszystkim Amerykanom o prawdzie historycznej, dotyczącej wybuchu II wojny światowej. Rezolucja została wprowadzona przez kongresmena Thomasa R. Suozziego z 3. okręgu kongresowego w Nowym Jorku. Podkreśla również kluczową rolę, jaką Polska odgrywa jako ważny sojusznik NATO, zwłaszcza w świetle niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę.

“Polonia amerykańska wzywa, aby Kongres formalnie uznał prawdę historyczną dotyczącą wybuchu II wojny światowej, a nie fałszywe informacje wygłaszane przez Władimira Putina” – powiedział prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula. “Oczekujemy, że Kongres postąpi właściwie i jednogłośnie przyjmie tę rezolucję” – wyjaśnił.

Projekt rezolucji składa się z dwóch elementów. Po pierwsze; wyjaśnia, że przed rozpoczęciem II wojny światowej Niemcy i Związek Radziecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym podzielili Polskę między sobą. Uchwała stwierdza, że 1 września 1939 roku niemieckie siły zbrojne, pod dowództwem Adolfa Hitlera zaatakowały Rzeczpospolitą Polską.

Prezentacja faktów jest szczególnie istotna obecnie, ponieważ Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił ostatnio fałszywe komentarze posądzające Polskę o rozpoczęcie II wojny światowej, zyskały one szeroki rozgłos. Jest to nieprawda, ponieważ 1 września 1939 roku niemieckie siły zbrojne, pod dowództwem Adolfa Hitlera zaatakowały Rzeczpospolitą Polską.

Hitler wydał rozkaz inwazji na Polskę, bez wypowiedzenia wojny. Na śmierć bez litości i współczucia wydani byli mężczyźni, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i posługujący się językiem polskim.” W Polsce, tradycyjnie tolerancyjnym kraju, który był domem dla największej populacji żydowskiej w Europie, niemieckie siły okupacyjne założyły obozy śmierci, w których zamordowały miliony ludzi.

17 września 1939 roku wojska radzieckie pod dowództwem Józefa Stalina zaatakowały Polskę. Po kapitulacji twierdzy Modlin, 5 października Polska została podzielona zgodnie z protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow. Rezolucja numer 664, skoryguje kłamstwo propagowane przez Putina, że Polska rozpoczęła II wojnę światową.

Drugim elementem projektu ustawy, jest poinformowanie amerykańskiej opinii publicznej o tym, że Polska jest niezłomnym sojusznikiem NATO w momencie, gdy kraje pierwszej linii NATO, zwłaszcza Polska, są zagrożone agresją Kremla. Polska jest liderem w Europie od czasu niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę. Od jej początku, Polacy przyjmowali Ukraińskich uchodźców. Szacuje się, że tej jesieni do polskich szkół będzie uczęszczało milion ukraińskich dzieci. Niniejsza rezolucja jeszcze bardziej podkreśli rolę Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych i NATO, w tym niebezpiecznym momencie historii.

“Polska zawsze była silnym i wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A wraz z bezprecedensową inwazją Rosji na Ukrainę Polska zademonstrowała swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, przyjmując sześć milionów ukraińskich uchodźców” – wyjaśnił Spula. “Wsparcie Polski dla Ukrainy mówi wiele o jej wartości jako zaufanego sojusznika” – dodał.

Kongres Polonii Amerykańskiej, założony w 1944 roku reprezentuje interesy ponad dziesięciu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. KPA ma oddziały w dziewiętnastu stanach, jego misją jest propagowanie i prowadzenie kampanii na rzecz legislacji wzmacniających relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz chroniących interesy Polonii amerykańskiej.

Kongres Polonii Amerykańskiej utrzymuje bliskie relacje z członkami Amerykańskiego Kongresu, a także reprezentantami w urzędach stanowych i miejskich. Stany Zjednoczone i Polska są bliskimi partnerami w wolności od czasów rewolucji amerykańskiej i polskiej pod koniec XVIII wieku.

Kongres Polonii Amerykańskiej

Polish American Congress

1612 K St. NW, suite 1200

Washington, D.C. 20006

USA

Zdjęcie: Pomnik Katyński w Jersey City (fot. flickr.com/Gane)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *